Web novinar – škola web novinarstva
Organizator
Udruženje novinara Srbije, najznačajnija srpska novinarska organizacija. Vodeći centar u obrazovanju i usavršavanju za novinarstvo i nove medije. Više informacija
Kontakt
Resavska 28/1
11 000 Beograd
T: + 381 (0)11 32 36 337
E-mail: vebnovinar@uns.rs
Povežimo se


/** * @package WordPress * @subpackage UNS */ ?>

Inkluzivno obrazovanje

WebNovinar-velika

Škola veb veština, preduzetništva i novinarstva  u potpunosti je prilagođena osobama sa invaliditetom (OSI) i od 2013. godine obučeno je više od 30 OSI tokom kurseva naše škole. Zgrada u kojoj se nalazi škola, kao i Press centar UNS-a u kojem se održavaju predavanja i vežbe, u potpunosti su pristupačni i dostupni OSI, tako da ne postoje nikakve barijere za one koji žele da pohađaju kurs u našoj sali.

Za one kojima više odgovara pohađanje online kursa, obezbeđeni su direktni video prenosi svih predavanja i vežbi, kao i chat dodatak koji omogućava komunikaciju sa svim online polaznicima u realnom vremenu. Kurs se tako može efektivno pratiti sa bilo koje lokacije, a svi polaznici škole imaju mogućnost i naknadnog pregleda svih predavanja i vežbi u slučaju da je propušten direktan prenos. Online kurs je dostupan preko zatvorenog dela sajta www.webnovinar.org, a svakom polazniku škole se kreira korisnički nalog koji im omogućava pristup direktnim prenosima i svim nastavnim materijalima.

Koordinator i predavači škole su dostupni polaznicima tokom celog kursa, a kada je potrebno organizuju se i dodatne konsultacije da bi se savladale određene teme. Tokom praktičnih vežbi se prati usvajanje znanja i veština polaznika tokom celog kursa, a na samom kraju se organizuje i završna vežba koja je najbolja potvrda da su polaznici savladali nastavni plan škole.


Facebook
Galerija
Utisci polaznika
Slađana Vasiljević
Novinar
Naučila sam odlične, praktične stvari, a predavači su vrsni i nesebično dele znanje.